Program electoral

FAPTA BUNĂ NE ADUNĂ

1

O economie puternică – o viață prosperă acasă

economie puternica

1. Program Național de Salvare a Satelor

 • asigurarea tuturor localităților cu apeducte și canalizare
 • triplarea alocațiilor pentru drumuri locale
 • gazificarea tuturor satelor

2. Susținerea producătorilor autohtoni

 • realizarea Strategiei comprehensive a dezvoltării sectorului agroindustrial, bazată pe principiul FIP (finanțe, irigare, procesare)  
 • triplarea fondului de subvenționare a agriculturii, dând prioritate susținerii fermierilor mici și mijlocii. Reabilitarea sistemelor de irigare după standardele europene și asigurarea accesului la apă tuturor agricultorilor. Realizarea industrializării la scară mică prin crearea unor întreprinderi moderne și compacte de procesare în zonele rurale
 • limitarea importului produselor care se produc în Moldova, prin utilizarea tuturor metodelor tarifare și netarifare, permise în cadrul angajamentelor noastre internaționale
 • oferirea unor avantaje în cadrul achizițiilor publice față de mărfurile autohtone

3. Sprijinirea businessului mic și mijlociu

 • acordarea facilităților fiscale la achitarea impozitului pe venit și impozitului pe bunurile imobiliare 
 • formarea unui fond de garantare de cel puțin 5 mlrd. lei pentru acordarea creditelor întreprinderilor care nu dispun de gaj 
 • stabilirea unei cote speciale obligatorii pentru întreprinderi mici și mijlocii în cadrul achizițiilor publice 

4. Combaterea prețurilor nejustificate

 • crearea unui departament special pentru monitorizare a prețurilor la cele mai importante mărfuri (alimente, medicamente și combustibil) și coordonarea activităților acestui departament cu Consiliul Concurenței
 • reformarea Consiliului Concurenței și înăsprirea semnificativă a sancțiunilor în cazul acordurilor de cartel, oferindu-i atribuția de a suspenda majorarea nejustificată a prețurilor

5. O Moldovă prosperă cu o diasporă prosperă

 • implicarea membrilor diasporei în construirea unei economii puternice, durabile și stabile a Republicii Moldova
 • restabilirea, menținerea și dezvoltarea legăturilor dintre diaspora și populația țării în vederea promovării valorilor culturale, a legăturilor spirituale și dezvoltării sentimentului de apartenență
 • implicarea diasporei în viața politică a țării prin participare activă în viața și crearea cadrului legislativ adecvat
 • stabilirea unui mediu favorabil pentru reintegrarea diasporei în țara de origine și țara de destinație
2

Combaterea sărăciei – prioritatea noastră constantă

economie puternica

1. Program Național de Combatere a Sărăciei

 • modificarea sistemului actual de pensii, pensia minimă să fie de cel puțin 3000 de lei
 • majorarea salariul mediu pe economie la 16 000 de lei lunar
 • monitorizarea și verificarea prețurilor la cele mai importante mărfuri de consum curent
 • susținerea zonelor defavorizate prin programe naționale de infrastructură, facilități fiscale și alte instrumente în sprijinul reanimării economiilor tradiționale și spațiului rural 

2. Susținerea grupurilor social vulnerabile

 • luarea măsurilor ample de susținere financiară a familiilor tinere și a celor cu copii mici
 • susținerea grupurile social vulnerabile prin programe de garantare a veniturilor minime pentru familii cu copii mici, mame solitare, copii cu deficiențe, persoane în etate și cu dizabilități
3

Sistem de sănătate accesibil pentru toți

economie puternica

Rata înaltă de migrație și natalitatea redusă a condus la schimbări demografice majore. Avem o populație îmbătrânită, cu solicitări sporite față de actualul sistem medical, slab finanțat și arhi-politizat. Pandemia a scos la suprafață problemele actualului sistem de sănătate, arătându-ne cât de importante este să revizuim urgent prioritățile, sănătatea populației urmând a fi un sector vital pentru stat și autoritățile sale politice. Platforma DA va promova măsuri curajoase de consolidare și dezvoltare a sistemului de sănătate publică, urmând 3 priorități  de bază:

1. Fortificarea sistemului de sănătate

 • Sporim alocațiile bugetare în sistemul de sănătate la 9% din bugetul public; vom crește investițiile directe în spitale, programe de sănătate, medicamente compensate și infrastructura medicală. 
 • Accelerăm modernizarea instituțiilor medicale pe întreg teritoriul țării, creând condiții de muncă adecvate personalului medical și servicii medicale superioare populației.
 • Eliminăm interesele dubioase și schemele infracționale în sistemul farmaceutic și medical.
 • Digitalizăm serviciile de sănătate prin sistemul de monitorizare electronică a pacienților, integrarea serviciilor prestate sistemic și situația permanentă a pacietului.

2. Sănătate pentru toți

 • Sporim accesul neîntrerupt al populației la serviciile medicale vitale, în special legate de diagnosticarea și depistarea timpurie a maladiilor; asigurăm accesul rapid la consultațiile medicilor calificați conform necesităților populației, în mod echitabil, pentru toate păturile populației, fără discriminări legate de reședință, tipul de maladii sau alte caracteristici.
 • Susținem asigurările complementare de sănătate și extinderea rolului jucat de fondurile private, capabile să co-finanțeze servicii medicale calitative și durabile; susținem dreptul oricărei persoane de a alege tipul de asigurări de sănătate care i se potrivesc, menținând funcția de reglementare a statului, deopotrivă cu funcțiile de finanțare și furnizare a serviciilor de asigurare, monitorizare și intervenții în situații excepționale.

3. Protejarea cadrelor medicale

 • Mecanisme atractive de motivare a cadrelor medicale care activează în sistemul de sănătate prin crearea condițiilor durabile și eficiente de includere a specialiștilor calificați în toate instituțiile medicale ale țării (transport individual pentru deplasarea in regiunile rurale, angajarea circulară).
 • Reglementarea relației dintre medici și pacienți, protejând ambele părți împotriva unor situații de criză și circumstanțe neprevăzute, asigurând lucrătorilor medicali, dar și pacienților condiții de siguranță, certitudine și apărarea drepturilor esențiale (reglementarea situațiilor de malparxis). 
 • Introducerea prin reglementări noi a facilităților așteptate de lucrătorii medicali (reducerea vârstei de pensionare, facilități de transport, pensii pe măsura efortului depus, etc.)
4

Guvernare democratică, stat funcțional

economie puternica

1. Justiție dreaptă, măsuri anticorupție drastice

 • crearea Departamentului Național Anticorupție (DNA) și a unei Curți Specializate Anticorupție, pe modelul românesc, pentru a stopa marea corupție și clientela politică
 • adoptarea Legii speciale privind evaluarea extraordinară a integrității și profesionalismului tuturor judecătorilor și procurorilor angajați în serviciul public, prin verificarea averilor acestora raportate la veniturile oficiale 
 • modificarea legilor penale în vederea aplicării confiscării extinse a averilor funcționarilor și rudelor acestora, care nu pot fi justificate din punct de vedere legal, cu sancționarea penală a acestora pentru neconformitățile constatate   

2. Reforma clasei politice, guvernare democratică

 • modificarea legislației în vederea instituirii unor sancțiuni dure în raport cu partidele politice care practică finanțări obscure și mite ca mijloace pentru accederea la putere
 • introducerea mai multor modificări la Codul Electoral, Codul Penal, Codul Contravențional și Legea privind partidele politice care să aplice sancțiuni majore pentru aceste fenomene grave și să monitorizeze activitatea partidelor politice pe toată durata activității
 • adoptarea unei Legi Magnitsky ca un pas vital pentru recuperarea funcțiilor majore de funcționare în cadrul sistemului de drept, ca instrument legal de prevenire și combatere a grupurilor infracționale care amenință securitatea financiar-bancară a statului. 

3. Dezvoltare locală și subsidiaritate

 • promovarea programelor naționale de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor de apă potabilă, rețele de canalizare și prelucrare a apelor uzate, în susținerea nevoilor concrete ale oamenilor la nivel local și regional
 • reformarea și administrarea unui serviciu public competent, depolitizat, eficient și modern, adus sub control public și gestionat prin mijloace moderne și transparente
 • extinderea atribuțiilor administrației publice locale în vederea acordării serviciilor publice 
 • consolidarea bazei fiscale a autonomiei locale și promovarea subsidiarității și descentralizării efective prin menținerea maximală a impozitelor și taxelor în bugetele locale 
 • întărirea autonomiei finanțelor locale și optimizarea competențelor atribuite prin lege autorităților locale de nivelul I și II; recalibrarea organizării administrativ-teritoriale.

4. Educație și cultura

 • elaborarea proiectului de țară „Moldova Educată”, cu o viziune unitară și modernă în sistemul educației publice și culturii naționale
 • reformarea sistemului educației școlare, stimularea performanței, asigurarea dotării școlilor pentru educația online cu hardware și acces la platforme, sporind salariile profesorilor și angajaților din educație
 • reformarea sistemului universitar și adaptarea la nevoile critice ale economiei 
 • asigurarea finanțării stabile a educației și instituțiilor culturale, care va atinge cca 19% din bugetul public
 • alocarea a nu mai puțin de 5% din PIB pentru Ministerul Culturii, minister care va fi separat de Ministerul Educației 
 • valorificarea patrimoniul cultural: conservarea și promovarea identității naționale și culturale prin reabilitarea monumentelor istorice, inclusiv a cimitirelor ostășești. Revizuirea Registrului monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat 

5. Mass-media

 • formarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din câte un reprezentant al Patronatelor din televiziune, Asociației Agențiilor de Publicitate, Consiliului Național pentru Protecția Concurenței, Agenției Naționale pentru Reglementări în Telecomunicații, Uniunii Jurnaliștilor, Asociației Juriștilor, plus 3 membri desemnați prin concurs public de către Parlamentul Republicii Moldova. Membru al CCA poate fi orice persoană desemnată de aceste structuri, cu o experiență profesională minimă de 7 ani.
 • modificarea Codului serviciilor media audiovizuale în sensul profesionalizării Consiliului Audiovizualului, creării unui mecanism viabil de management al Companiei Publice „Teleradio-Moldova” și înlăturării din legislație a tuturor dezechilibrelor și influențelor politice și de alt ordin  
 • implementarea unor politici stimulatorii pentru dezvoltarea presei independente, industriei TV și cinematografice prin elaborarea Concepției de dezvoltare a mass-media independente și susținerea presei naționale prin programe publice și finanțări transparente
 • crearea Agenției pentru Comunicare Publică, având un rol de reglementare a pieței de publicitate, și crearea unui concept național de dezvoltare a audiovizualului, și, implicit, a pieței și industriei moldovenești de televiziune: promovarea apariției unor posturi TV specializate în sport, programe pentru copii
 • descurajarea retransmiterii conținutului străin și încurajarea companiilor moldovenești să investească în formarea propriilor servicii de programe, cu respectarea legislației interne privind volumele de emisie în limba română și operele europene 

6. Diaspora

 • revizuirea Strategiei naționale „Diaspora-2025” pentru a spori gradul de susținere a diasporei moldovenești, care ar trasa principiile, obiectivele și direcțiile principale de activitate și care ar oferi o abordare complexă și integrată a problemelor cu care se confruntă cetățenii moldoveni în statele gazdă 
 • promovarea programelor naționale de reintegrare și implicare concretă a diasporei în proiecte concrete de dezvoltare a Republicii Moldova
 • cooptarea largă a diasporei la elaborarea și implementarea politicilor statului în tot ce servește interesului public și creșterii competitivității pe plan național

7. Reintegrarea Republicii Moldova

 • promovăm politici de reintegrare efectivă a cetățenilor din raioanele de est în procesul dezvoltării economice, creării de prosperitate și bunăstare, în spațiul constituțional unitar al Republicii Moldova.
 • Evacuarea trupelor militare străine și menținerea unui dialog politic constant, predictibil cu Rusia, asigurând siguranța cetățenilor și încheierea conflictului secesionist în mod pașnic
5

Parteneriate strategice durabile – standarde europene în acțiune

economie puternica

1. Politică externă principială și corectă

 • consolidarea parteneriatelor strategice cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, impulsionarea relațiilor bilaterale și multilaterale printr-un proces de europenizare și occidentalizare constantă a Republicii Moldova
 • triplarea volumului de asistență externă pentru proiecte de infrastructură esențială, investiți în noi drumuri, rețele de apă și canalizare, dezvoltare urbană, dezvoltare a micului business
 • dezvoltarea Parteneriatului strategic cu România prin crearea unor spații de integrare și cooperare aprofundată, conectarea deplină a Republicii Moldova la piața energetică europeană, conectarea la burse de valori și agricole conectate, integrarea prin vămi unificate, proiectarea și finanțarea de drumuri și căi ferate comune, servicii de asigurări comune
 • dezvoltarea Parteneriatului privilegiat cu Ucraina, întărind mecanisme de reziliență și securitate comună, aprofundarea cooperării economice avantajoase în interesul cetățenilor

2. Securitatea statului, ordinea publică și apărarea națională

 • ajustarea sistemului de securitate a statului, ordinii publice și apărare națională în limitele și condițiile legii la rigorile și standardele din țările cu democrație avansată 
 • modernizarea serviciilor de inteligență și apărare a ordinii publice, întărirea capacităților efective de a servi prin activitățile de informații și contrainformații siguranța națională
 • profesionalizarea graduală a Armatei Naționale, astfel încât aceasta să facă față noilor amenințări care se manifestă pe plan regional și care pot afecta securitatea națională 
 • transformarea Republicii Moldova într-un stat care din consumator de securitate contribuie la export de securitate regională și internațională prin participarea activă la politicile de securitate și apărare ale UE, inclusiv prin intermediul misiunilor și operațiunilor internaționale de stabilizare și de menținere a păcii

CONTRIBUIE

O ascensiune politică curată se face pe bani curați. Îți mulțumim că ne împărtășești viziunea.

DONEAZĂ